Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Leidsche Rijn Centru

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.963.813,28
Rente van derden €3.289.176,77
Huur onroerend goed €34.962,60
Aan-\Afsluiten riolering -€108,10
Overige opbrengsten €78.022,75
Subsidies en bijdragen Rijk €182.884,01
Subsidies en bijdragen provincie €130.000,00
Investeringsbijdragen derden €248.875,25

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Leidsche Rijn Centru

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Leidsche Rijn Centru

Rente van derden

€3.289.176,77

Huur onroerend goed

€34.962,60

Aan-\Afsluiten riolering

-€108,10

Overige opbrengsten

€78.022,75

Subsidies en bijdragen Rijk

€182.884,01

Subsidies en bijdragen provincie

€130.000,00

Investeringsbijdragen derden

€248.875,25

Totaal

€3.963.813,28