Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Ov. proj.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €27.153.633,55
Huur onroerend goed €28.889,00
Leegstandsderving onroerend goed -€50.998,85
Tegenrek. Leegstandsderving onroerend go €50.998,85
Objectoverboeking Real Estate (huur) €123.700,62
Verhuur ruimten €4.693,21
Verkoopopbrengst onroerende zaken €230.600,38
Objectoverboeking Real Estate (serviceko €7.460,46
Overige opbrengsten €26.084.423,39
Subsidies en bijdragen Rijk €3.049.344,00
Investeringsbijdragen derden -€2.375.477,41
Expl.boeking onttrekking reserve -€45.933,50
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €45.933,40

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Ov. proj.

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Ov. proj.

Huur onroerend goed

€28.889,00

Leegstandsderving onroerend goed

-€50.998,85

Tegenrek. Leegstandsderving onroerend go

€50.998,85

Objectoverboeking Real Estate (huur)

€123.700,62

Verhuur ruimten

€4.693,21

Verkoopopbrengst onroerende zaken

€230.600,38

Objectoverboeking Real Estate (serviceko

€7.460,46

Overige opbrengsten

€26.084.423,39

Subsidies en bijdragen Rijk

€3.049.344,00

Investeringsbijdragen derden

-€2.375.477,41

Expl.boeking onttrekking reserve

-€45.933,50

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€45.933,40

Totaal

€27.153.633,55