Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Uitvoeren Masterplan

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €104.784.882,06
Kapitaalrente Centrale Treasury €1.942.227,00
Objectoverboeking Real Estate (huur) €11.616,00
Verkopen gronden €11.000,00
In erfpacht gegeven gronden €8.671.036,21
Overige opbrengsten €86.646.886,55
Schadeclaims derden €8.241,00
Subsidies en bijdragen Rijk €1.408.667,30
Subsidies en bijdragen provincie €6.369.190,00
Investeringsbijdragen derden €1.113.000,00
Inv Bijdr+ov kap.overdr.niet-overh inst. -€2.386.400,00
Expl.boeking onttrekking reserve €989.418,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Uitvoeren Masterplan

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Uitvoeren Masterplan

Kapitaalrente Centrale Treasury

€1.942.227,00

Objectoverboeking Real Estate (huur)

€11.616,00

Verkopen gronden

€11.000,00

In erfpacht gegeven gronden

€8.671.036,21

Overige opbrengsten

€86.646.886,55

Schadeclaims derden

€8.241,00

Subsidies en bijdragen Rijk

€1.408.667,30

Subsidies en bijdragen provincie

€6.369.190,00

Investeringsbijdragen derden

€1.113.000,00

Inv Bijdr+ov kap.overdr.niet-overh inst.

-€2.386.400,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€989.418,00

Totaal

€104.784.882,06