Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : VI Civiele constructies

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €192.005,90
Opbr. uit opdrachten voor derden €3.225,00
Schadeclaims derden €9.883,35
Subsidies en bijdragen provincie €86.978,00
Overige opbrengsten €91.919,55

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : VI Civiele constructies

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : VI Civiele constructies

Opbr. uit opdrachten voor derden

€3.225,00

Schadeclaims derden

€9.883,35

Subsidies en bijdragen provincie

€86.978,00

Overige opbrengsten

€91.919,55

Totaal

€192.005,90