Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €32.117.907,79
Verkoopopbrengst onroerende zaken -€499.195,42
Overige opbrengsten €38.896,93
Aan-\Afsluiten riolering €323.240,82
Investeringsbijdragen derden €392.204,97
In erfpacht gegeven gronden €5.347.807,28
Verkopen gronden €26.514.953,21

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Verkoopopbrengst onroerende zaken

-€499.195,42

Overige opbrengsten

€38.896,93

Aan-\Afsluiten riolering

€323.240,82

Investeringsbijdragen derden

€392.204,97

In erfpacht gegeven gronden

€5.347.807,28

Verkopen gronden

€26.514.953,21

Totaal

€32.117.907,79