Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €84.367.288,90
Directiesecretariaat -€68,00
Communicatie €0,00
K.A.M. coördinator -€4,00
Hoofd en Staf IMH €0,00
Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie €0,00
Verkoop €0,00
Ontwikkeling en relatiebeheer €0,00
Projecten €0,00
IMH Automatisering €0,00
Bedrijfsbureau €0,00
Kliko's uitzetten €0,00
Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00
Containertransport €0,00
Ondergronds Inzamelen -€0,00
Kraanwagen -€0,00
Glasinzameling €0,00
Calamiteiten €0,00
Klein Gevaarlijk Afval -€0,00
Hoofd Inzamelen Teams €0,00
Inzamelen Teams €0,00
Containerdienst Inzamelen teams €0,00
Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00
Markten -€0,00
Havens €0,00
Stadsingenieurs algemeen -€0,04
SI Projectresultaten €0,00
Stadsingenieurs Interne Projecten €0,00
Stadsingenieurs Afdelingshoofd -€1,51
Stadsingenieurs Ondersteuning -€26,66
Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving -€18,04
Stadsingenieurs Infrastructuur €20,48
Stadsingenieurs Constructies en Bodem €2,73
Project Management SI €19,04
Stadsingenieurs Overplaatsbaar €2,00
Advies en Informatie €0,00
BORG algemeen (BORG algemeen) €0,00
CT Algemeen -€0,17
CT Begraafplaatsen €0,00
Cultuurtechniek algemeen €0,00
Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen) €0,00
Team Bos en Bomen (Bos en Bomen) €0,00
Team Stedelijk W&R en Talon -€0,00
Civiele Techniek algemeen €0,00
Team Werktuigbouw (Werktuigbouw) €0,00
Team Civiele Constructies €0,00
Team Installaties (Installaties) €0,00
Hoofd en Staf €0,00
Gebiedsmanagement Geb1 W/BS €0,00
Schoon Wijkteam West €0,00
Groen/Grijs Wijkteam West -€0,00
Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV €0,00
Schoon Wijkteam Noordwest €0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordwest €0,00
Gebiedsmanagement Geb3 NO/O €0,00
Schoon Wijkteam Noordoost -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordoost -€0,00
Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW -€0,00
Schoon Wijkteam Zuid -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Zuid -€0,00
Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM €0,00
Schoon Wijkteam LR €0,00
Groen/Grijs Wijkteam LR -€0,00
Hoofd & Managementassistent -€404,00
Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €1.959,36
Facilitair Serviceteam Tractieweg €1.524,48
Wasplaats/FAZA   -€1.560,96
Materieelbeheer Faza €1.435,04
Exploitatie Tractieweg 2 €658,56
Exploitatie Leidsche Rijn -€390,24
Exploitatie Vaartserijnstraat 1A -€390,24
Exploitatie van Swindenstraat 225 -€390,24
Exploitatie Koploperstraat -€1.865,76
SW Frictiekosten Stadstoezicht €48,00
VGB Algemeen €0,00
VGB Team Installaties €0,00
VGB Gebouwen €0,00
VGB TTO €0,00
VGB Staf -€0,00
SB Overhead algemeen €436.909,99
Directiezaken overhead €2,68
IPM overhead -€6,80
Communicatie overhead €8,72
KAM overhead -€10,80
OR overhead -€703,36
P&O overhead unit -€8,12
P&O overhead overig €4,00
Planning & Control overhead €29,68
FAZA overhead ed €364,00
Materieelbeheer overhead -€6,08
Fac. Serviceteam TW overhead -€1,84
Exploitatie TW 2 overhead €23,72
Exploitatie LR overhead -€7,36
Exploitatie Vaartserijnstr overhead -€7,36
Exploitatie v Swindenstr overhead -€7,36
Exploitatie Laan v Maarschw overhead -€3,36
Exploitatie Koploperstr overhead -€6,72
Overhead staf IMH €0,00
IMH Overh OVB €0,00
IMH Overh Proj -€0,00
Overhead Transportdienst €0,00
Overhead Inzameldienst €0,00
Overhead ASS €0,00
Overhead Markten €96.938,03
Overhead Havens publiek €238.702,76
Overhead Havens commercieel €10.771,68
Overhead IMH overig €0,00
Overhead Afvalstoffenheffing €2.258.163,35
Overhead Bedrijfsafval €507.900,16
Overhead Havens €0,00
BORG A&I OVH €1.410,00
BORG CT alg OVH €0,00
BORG CTO alg OVH €0,00
BORG INFRA OVH €0,00
BORG OVH divers €99.724,00
BORG VGB OVH €526.005,46
SBH Reg Onderhoud €1.894.877,19
SBH VVI €188.901,00
SBH Rioolh €711.464,29
afd. hoofd W&S €421.108,29
geb. manager We/Bi €718.962,81
geb. manager NW/Ov €803.771,29
geb. manager Oo/NO €576.305,61
geb. manager Zu/ZW €593.039,13
geb. manager LR/VdM €791.593,68
VGE Management €556.625,08
VGE Bereikbaarheid €91.374,96
VGE Binnenaccommodaties €113.370,73
VGE Buitenaccommodaties €194.346,67
VGE Zwembaden €187.013,12
VGE Welzijn en FB €128.855,31
VGE Staf €215.677,63
BV Inkoop OVH €4,00
BV Magazijn OVH €7,40
BV Wasplaats OVH -€3,04
SB Overh KVS -€12,00
VGE Management €0,00
VGE Bereikbaarheid €0,00
Zwembad Den Hommel -€0,00
Zwembad De Kwakel €0,00
Zwembad Fletiomare €0,00
Zwembad Algemeen -€0,00
VGE Binnenaccommodaties €0,00
VGE Buitenaccommodaties €0,00
VGE Welzijn €0,00
VGE algemeen welzijn/FB €0,00
VGE Facilitair €0,00
VGE Projectleider & Adviseurs €0,00
VGE Vastgoedloket €0,00
VGE Informatie & Proces -€0,00
VGE Vastgoedadministratie €0,00
Bestuurs- en Concernstaf -€0,00
BCS Concernmanagement IPM €0,00
Personeel Data Gedreven Sturing €0,00
BCS Concernmanagement Fin. en Control €0,00
BCS Concernmanagement HRM €0,00
BCS Concernmanagement Strategie €0,00
BCS-EIZ-personeel €0,00
BCS Bestuurs- en Concernond. €0,00
BCS Staf €11.518,00
BCS Staf Officemanagement -€11.518,00
BCS Staf Voormalig Personeel €0,00
BCS Concernposten €0,00
BCS B&W €0,00
IB IV Management €991.488,35
IB IV Kernvoorzieningen €2.268.424,10
IB IV DVI €1.688.585,06
IB IV DVE €2.354.161,16
IB IV U-flex IPM €0,00
IB IV Postlogistiek centrum (team) €804.056,95
IB Automatisering Utrecht €286.228,07
IB AUTO Besturing & Control €102.458,00
IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €1.591.896,00
IB AUTO Vernieuwing €102.458,00
IB AUTO Vernieuwing algemeen €791.898,00
IB AUTO Vernieuwing Projectmanagement €880.719,00
IB AUTO Solut.Center €102.458,00
IB AUTO SC supp.1e lijn €342.341,00
IB AUTO Support €429.331,00
IB AUTO U-Cloudmanagement €2.202.510,00
IB AUTO Solut coördinatie €229.855,00
IB AUTO Toolmanagament €995.565,00
IB AUTO Operation Center €102.458,00
IB AUTO U-Cloud Beheer €972.236,00
IB AUTO Applicatiebeheer €730.380,00
IB AUTO Infrastructuurbeheer €331.427,00
IB Financiën €449.990,51
IB Fin Betalen en Ontvangen €2.248.363,67
Financiële Servicedesk -€0,03
IB Fin Financieel Specialisten €1.733.066,37
IBF Servicedesk €174.937,00
IB Fin Algemene Administratie €90.000,00
IB Fin Treasury €379.240,96
IB Fin Risicobeheer €5.020,40
IB Fin Uflex €819.573,90
IB HRM €702.917,52
IB HRM Frontoffice/Backoffice €1.472.781,58
IB HRM Advies €1.615.928,18
IB HRM Expertise €1.014.112,94
IB JZ Management €253.916,46
IB JZ Basis €2.917.869,27
IB JZ Advies €374.436,05
IB Facilitair en Huisvesting €456.651,99
IB F&H Regie €1.698.803,00
IB F&H Hospitality €1.090.606,00
IB F&H Uitvoering €1.016.819,00
IB MCN MT & Overhead €716.407,77
IB MCN Bestuur, Newsroom&Crisiscom. €1.789.540,00
IB MCN Organisa,Ontwikkeling&Fysiek €514.275,00
IB MCN Stad, Marketing & Sociaal €269.191,00
IB Concern Inkoop €1.021.200,58
IB Projectmanagementbureau €891.456,18
PMB Officemanagement €627.620,09
PMB Ambtelijk secretarissen OR €60.000,00
PMB Jongerenpool €0,00
IB Onderzoek €1.282.168,61
Vergunningverlening, Toez. en Handhaving €0,00
VTH overhead Staf €741.741,61
VTH overhead Officemanagement €498.851,86
VTH overhead Vergunningen €606.722,08
VTH overhead THBO €521.921,22
VTH overhead THOR €906.545,04
VTH Staf Algemeen €0,00
VTH Staf IPM €0,00
VTH Staf Welstand €0,00
VTH Vergunningen €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Openb. Ruimte €0,00
Utrechtse Vastgoed Organisatie €0,00
UVO IRM Managers €1.051.961,00
Integr portefeuillemanagement IRM €0,00
Integr portefeuillemanagement financien €0,00
Integr portefeuillemanagement algemeen €0,00
portefeuille vastgoed pm €618,89
portefeuille vastgoed pl €1.149,99
portefeuille onderwijs pm €0,00
portefeuille onderwijs pl €5.495,40
Werk en Inkomen €0,00
WI Frictiekosten €0,00
WI Taakstelling €0,00
Advieskosten Werk en Inkomen €0,00
Afdelingskosten Werk en Inkomen €0,00
WI Unit Bedrijfsvoering Overhead €3.028.497,00
WI Unit Beleid Overhead €761.476,00
WI Unit Werk Overhead €434.031,00
WI Unit Participatie Overhead €519.635,00
WI Unit Inkomen Overhead €519.635,00
WI Unit Bedrijfsvoering €0,00
WI BV Team BC en FB €0,00
WI BV Team Informatie & Procesmanagement €25.000,00
WI Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling €0,00
WI BKO Beleid en contractman €0,00
WI BKO Team Kwaliteit en Ontwikkeling €0,00
WI Unit Werk €980.000,00
Werk 1 €0,00
Werk 2 €585.000,00
WI Werk Team Frontoffice Werk 3 €0,00
WI Werk Team Jongeren €0,00
WSP €0,00
Werk 3 €0,00
W&I team werk 4 €0,00
WI Unit Participatie €0,00
WI Part Team Frontoffice Participatie 1 €0,00
WI Part Team Participatie €0,00
WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €125.000,00
WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €331.000,00
WI Part Team WMO 1 €0,00
WI Part Team WMO 2 €0,00
WI Unit Inkomen €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 1 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 2 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 3 €0,00
WI INK Beheer Inkomensvoorziening 4 €0,00
WI INK Team Handhaving €9.000,00
WI Ink Team Nieuwe Aanvragen en Risk €0,00
Publiekszaken €0,00
Overhead Publiekszaken €1.309.036,41
Overhead Organisatiebreed primair proces -€0,00
Overhead Organisatiebreed primair proces €0,00
Overhead Organisatiebreed primair proces €250.887,00
PBZ Bedrijfsbureau €15.150,00
PBZ Algemene afd. kostenplaats €0,00
PBZ Burgerzaken team 1 €0,00
PBZ Burgerzaken team 2 €0,00
PBZ Burgerzaken team TKK -€3.283,00
PBZ Programma Publieksdienstverlening €0,02
Volksgezondheid €0,00
Volksgezondheid Overhead €3.001.457,00
Jeugdgezondheidszorg €0,00
Publieke Gezondheidszorg €26.768,00
REO Overhead -€0,36
REO Stedenbouw en Planologie €0,00
REO Gebieden en Projecten en JZ RO €0,00
REO Erfgoed €0,00
REO Erfgoed arch. proj. €0,00
REO Grondzaken €0,00
REO Economische Zaken €0,00
REO Wonen en Programma's €0,00
Bureau NegenTien €0,00
Bureau NegenTien Staf (olv directeur) €0,00
Bureau NegenTien Realisatie €0,00
MM Financien en IPM (olv controller) €0,00
MM Realisatie Mobiliteit -€0,00
MM Realisatie Milieu -€0,00
MM Expertise Mobiliteit -€0,00
MM Expertise Milieu €0,00
MM Sectoradviseurs (olv sectormanager) €0,00
Maatchappelijke Ontwikkeling €0,00
Maatschapp Ontw overhead €1.551.732,00
MO Leerlingzaken Overhead €133.090,00
MO Onderwijs Overhead €137.917,00
MO Sport en Samenleving Overhead €150.541,00
MO Staf olv IRM Overhead €774.587,00
MO Subsidiebureau Overhead €126.890,00
MO Subsidiebureau Off man Overh €549.079,00
MO Jeugd, Zorg, veiligheid overhead €147.917,00
MO Meedoen naar vermogen overhead €162.344,00
MO Staf (olv IRM) €0,00
MO Onderwijs €0,00
Jeugd, Zorg en Veiligheid €0,00
MO Sport en Samenleving €0,00
Meedoen naar Vermogen €0,00
MO Leerlingzaken €0,00
MO Subsidiebureau €0,00
Veiligheid €0,00
Veiligheid Overhead €1.176.869,00
VLG Staf €0,00
VLG Cluster Veiligheid 1 €0,00
VLG Cluster Veiligheid 2 €0,00
Veiligheid Cluster 3 €0,00
Wijken Overhead €1.689.212,00
Wk Staf €0,00
Wk Wijkbureau West €0,00
Wk Wijkbureau Binnenstad €0,00
Wk Wijkservicecentrum Noordwest €0,00
Wk Wijkbureau Overvecht €0,00
Wk Wijkbureau Noordoost €0,00
Wk Wijkbureau Zuid €0,00
Wk Wijkservicecentrum Zuidwest €0,00
Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €0,00
Wk Wijkbureau Leidsche Rijn €0,00
Culturele zaken €0,00
CZ Communicatie €0,00
Cultuur Overhead €301.882,00
Gilde 5 overhead Business intelligence €2.570.745,00
Ruimte overhead overig €1.652.700,00
Opleidingskosten €522.538,00
Afdelingskosten €114.100,00
Gilde 1 Wonen, werken,verblijven €0,00
Gilde 2 Ruimte kwaliteit duurzaamheid €0,00
Gilde 3 Investeren en exploiteren €0,00
Gilde 4 Werken met de stad €0,00
Gilde 6 opgavesturing €0,00
Gilde 5 Business intelligence, organisat €0,00
Hulpkostenplaats Ruimte €0,00
RO Gemeenteraad €0,00
RO Rekenkamer €0,00
RO Griffie €0,00
RO Ombudszaken €0,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Directiesecretariaat

Communicatie

K.A.M. coördinator

Hoofd en Staf IMH

Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie

Verkoop

Ontwikkeling en relatiebeheer

Projecten

IMH Automatisering

Bedrijfsbureau

Kliko's uitzetten

Hoofd & Teamchef Transportdienst

Containertransport

Ondergronds Inzamelen

Kraanwagen

Glasinzameling

Calamiteiten

Klein Gevaarlijk Afval

Hoofd Inzamelen Teams

Inzamelen Teams

Containerdienst Inzamelen teams

Hoofd Gescheiden Inzamelen

Markten

Havens

Stadsingenieurs algemeen

SI Projectresultaten

Stadsingenieurs Interne Projecten

Stadsingenieurs Afdelingshoofd

Stadsingenieurs Ondersteuning

Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving

Stadsingenieurs Infrastructuur

Stadsingenieurs Constructies en Bodem

Project Management SI

Stadsingenieurs Overplaatsbaar

Advies en Informatie

BORG algemeen (BORG algemeen)

CT Algemeen

CT Begraafplaatsen

Cultuurtechniek algemeen

Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen)

Team Bos en Bomen (Bos en Bomen)

Team Stedelijk W&R en Talon

Civiele Techniek algemeen

Team Werktuigbouw (Werktuigbouw)

Team Civiele Constructies

Team Installaties (Installaties)

Hoofd en Staf

Gebiedsmanagement Geb1 W/BS

Schoon Wijkteam West

Groen/Grijs Wijkteam West

Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV

Schoon Wijkteam Noordwest

Groen/Grijs Wijkteam Noordwest

Gebiedsmanagement Geb3 NO/O

Schoon Wijkteam Noordoost

Groen/Grijs Wijkteam Noordoost

Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW

Schoon Wijkteam Zuid

Groen/Grijs Wijkteam Zuid

Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM

Schoon Wijkteam LR

Groen/Grijs Wijkteam LR

Hoofd & Managementassistent

Facilitair Serviceteam Cartesiusweg

Facilitair Serviceteam Tractieweg

Wasplaats/FAZA  

Materieelbeheer Faza

Exploitatie Tractieweg 2

Exploitatie Leidsche Rijn

Exploitatie Vaartserijnstraat 1A

Exploitatie van Swindenstraat 225

Exploitatie Koploperstraat

SW Frictiekosten Stadstoezicht

VGB Algemeen

VGB Team Installaties

VGB Gebouwen

VGB TTO

VGB Staf

SB Overhead algemeen

Directiezaken overhead

IPM overhead

Communicatie overhead

KAM overhead

OR overhead

P&O overhead unit

P&O overhead overig

Planning & Control overhead

FAZA overhead ed

Materieelbeheer overhead

Fac. Serviceteam TW overhead

Exploitatie TW 2 overhead

Exploitatie LR overhead

Exploitatie Vaartserijnstr overhead

Exploitatie v Swindenstr overhead

Exploitatie Laan v Maarschw overhead

Exploitatie Koploperstr overhead

Overhead staf IMH

IMH Overh OVB

IMH Overh Proj

Overhead Transportdienst

Overhead Inzameldienst

Overhead ASS

Overhead Markten

Overhead Havens publiek

Overhead Havens commercieel

Overhead IMH overig

Overhead Afvalstoffenheffing

Overhead Bedrijfsafval

Overhead Havens

BORG A&I OVH

BORG CT alg OVH

BORG CTO alg OVH

BORG INFRA OVH

BORG OVH divers

BORG VGB OVH

SBH Reg Onderhoud

SBH VVI

SBH Rioolh

afd. hoofd W&S

geb. manager We/Bi

geb. manager NW/Ov

geb. manager Oo/NO

geb. manager Zu/ZW

geb. manager LR/VdM

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Zwembaden

VGE Welzijn en FB

VGE Staf

BV Inkoop OVH

BV Magazijn OVH

BV Wasplaats OVH

SB Overh KVS

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

Zwembad Den Hommel

Zwembad De Kwakel

Zwembad Fletiomare

Zwembad Algemeen

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Welzijn

VGE algemeen welzijn/FB

VGE Facilitair

VGE Projectleider & Adviseurs

VGE Vastgoedloket

VGE Informatie & Proces

VGE Vastgoedadministratie

Bestuurs- en Concernstaf

BCS Concernmanagement IPM

Personeel Data Gedreven Sturing

BCS Concernmanagement Fin. en Control

BCS Concernmanagement HRM

BCS Concernmanagement Strategie

BCS-EIZ-personeel

BCS Bestuurs- en Concernond.

BCS Staf

BCS Staf Officemanagement

BCS Staf Voormalig Personeel

BCS Concernposten

BCS B&W

IB IV Management

IB IV Kernvoorzieningen

IB IV DVI

IB IV DVE

IB IV U-flex IPM

IB IV Postlogistiek centrum (team)

IB Automatisering Utrecht

IB AUTO Besturing & Control

IB AUTO Besturing & Controle Algemeen

IB AUTO Vernieuwing

IB AUTO Vernieuwing algemeen

IB AUTO Vernieuwing Projectmanagement

IB AUTO Solut.Center

IB AUTO SC supp.1e lijn

IB AUTO Support

IB AUTO U-Cloudmanagement

IB AUTO Solut coördinatie

IB AUTO Toolmanagament

IB AUTO Operation Center

IB AUTO U-Cloud Beheer

IB AUTO Applicatiebeheer

IB AUTO Infrastructuurbeheer

IB Financiën

IB Fin Betalen en Ontvangen

Financiële Servicedesk

IB Fin Financieel Specialisten

IBF Servicedesk

IB Fin Algemene Administratie

IB Fin Treasury

IB Fin Risicobeheer

IB Fin Uflex

IB HRM

IB HRM Frontoffice/Backoffice

IB HRM Advies

IB HRM Expertise

IB JZ Management

IB JZ Basis

IB JZ Advies

IB Facilitair en Huisvesting

IB F&H Regie

IB F&H Hospitality

IB F&H Uitvoering

IB MCN MT & Overhead

IB MCN Bestuur, Newsroom&Crisiscom.

IB MCN Organisa,Ontwikkeling&Fysiek

IB MCN Stad, Marketing & Sociaal

IB Concern Inkoop

IB Projectmanagementbureau

PMB Officemanagement

PMB Ambtelijk secretarissen OR

PMB Jongerenpool

IB Onderzoek

Vergunningverlening, Toez. en Handhaving

VTH overhead Staf

VTH overhead Officemanagement

VTH overhead Vergunningen

VTH overhead THBO

VTH overhead THOR

VTH Staf Algemeen

VTH Staf IPM

VTH Staf Welstand

VTH Vergunningen

VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg.

VTH Toezicht en Handhaving Openb. Ruimte

Utrechtse Vastgoed Organisatie

UVO IRM Managers

Integr portefeuillemanagement IRM

Integr portefeuillemanagement financien

Integr portefeuillemanagement algemeen

portefeuille vastgoed pm

portefeuille vastgoed pl

portefeuille onderwijs pm

portefeuille onderwijs pl

Werk en Inkomen

WI Frictiekosten

WI Taakstelling

Advieskosten Werk en Inkomen

Afdelingskosten Werk en Inkomen

WI Unit Bedrijfsvoering Overhead

WI Unit Beleid Overhead

WI Unit Werk Overhead

WI Unit Participatie Overhead

WI Unit Inkomen Overhead

WI Unit Bedrijfsvoering

WI BV Team BC en FB

WI BV Team Informatie & Procesmanagement

WI Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling

WI BKO Beleid en contractman

WI BKO Team Kwaliteit en Ontwikkeling

WI Unit Werk

Werk 1

Werk 2

WI Werk Team Frontoffice Werk 3

WI Werk Team Jongeren

WSP

Werk 3

W&I team werk 4

WI Unit Participatie

WI Part Team Frontoffice Participatie 1

WI Part Team Participatie

WI Part Team Schuldhulpverlening 1

WI Part Team Schuldhulpverlening 2

WI Part Team WMO 1

WI Part Team WMO 2

WI Unit Inkomen

WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 1

WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 2

WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 3

WI INK Beheer Inkomensvoorziening 4

WI INK Team Handhaving

WI Ink Team Nieuwe Aanvragen en Risk

Publiekszaken

Overhead Publiekszaken

Overhead Organisatiebreed primair proces

Overhead Organisatiebreed primair proces

Overhead Organisatiebreed primair proces

PBZ Bedrijfsbureau

PBZ Algemene afd. kostenplaats

PBZ Burgerzaken team 1

PBZ Burgerzaken team 2

PBZ Burgerzaken team TKK

PBZ Programma Publieksdienstverlening

Volksgezondheid

Volksgezondheid Overhead

Jeugdgezondheidszorg

Publieke Gezondheidszorg

REO Overhead

REO Stedenbouw en Planologie

REO Gebieden en Projecten en JZ RO

REO Erfgoed

REO Erfgoed arch. proj.

REO Grondzaken

REO Economische Zaken

REO Wonen en Programma's

Bureau NegenTien

Bureau NegenTien Staf (olv directeur)

Bureau NegenTien Realisatie

MM Financien en IPM (olv controller)

MM Realisatie Mobiliteit

MM Realisatie Milieu

MM Expertise Mobiliteit

MM Expertise Milieu

MM Sectoradviseurs (olv sectormanager)

Maatchappelijke Ontwikkeling

Maatschapp Ontw overhead

MO Leerlingzaken Overhead

MO Onderwijs Overhead

MO Sport en Samenleving Overhead

MO Staf olv IRM Overhead

MO Subsidiebureau Overhead

MO Subsidiebureau Off man Overh

MO Jeugd, Zorg, veiligheid overhead

MO Meedoen naar vermogen overhead

MO Staf (olv IRM)

MO Onderwijs

Jeugd, Zorg en Veiligheid

MO Sport en Samenleving

Meedoen naar Vermogen

MO Leerlingzaken

MO Subsidiebureau

Veiligheid

Veiligheid Overhead

VLG Staf

VLG Cluster Veiligheid 1

VLG Cluster Veiligheid 2

Veiligheid Cluster 3

Wijken Overhead

Wk Staf

Wk Wijkbureau West

Wk Wijkbureau Binnenstad

Wk Wijkservicecentrum Noordwest

Wk Wijkbureau Overvecht

Wk Wijkbureau Noordoost

Wk Wijkbureau Zuid

Wk Wijkservicecentrum Zuidwest

Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern

Wk Wijkbureau Leidsche Rijn

Culturele zaken

CZ Communicatie

Cultuur Overhead

Gilde 5 overhead Business intelligence

Ruimte overhead overig

Opleidingskosten

Afdelingskosten

Gilde 1 Wonen, werken,verblijven

Gilde 2 Ruimte kwaliteit duurzaamheid

Gilde 3 Investeren en exploiteren