Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Afval

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €25.069.043,48
AVU (contract excl. veegvuil) €5.850.000,00
Overige afvalverwerkingskosten €323.000,00
ASS1 (Tractieweg) €273.000,00
ASS 2 (Lunetten) €126.000,00
ASS 3 (Leidsche Rijn) €149.000,00
Inzamelen Teams €3.825.511,04
Containerdienst Inzamelen teams €783.729,20
Ondergrondsinz. Algemeen €2.264.359,84
Infrastructuur ondergrondsinz. €1.056.000,00
Ondergronds Vaste Activa Algemeen €2.400.000,00
O&R KCC T&H diverse C&O €364.703,32
Calamiteiten €69.957,12
Ontwikkeling en Relatiebeheer €293.238,40
Algemeen €1.000,00
Ass1 Tractieweg €809.718,57
Ass2 Lunetten €772.620,86
Ass3 Leidsche Rijn €587.818,22
Subsidie oud papier €180.000,00
Monitoring en onderzoek €200.000,00
Sluitpost -€418.403,00
Projecten €1.167.296,96
Huishoudelijke afvalinzameling -€2.513,93
Plaagdierbestrijding €41.554,95
Ontruimingen €76.251,80
ongediertebestrijding/ ontsmettingsdiens €79.061,60
Afvalverwerkingskosten AVU €697.000,00
Afvalverwerkingskosten Overig €35.000,00
Bedrijfsafval algemeen €122.483,76
Kosten Swill uitbesteed €21.000,00
Kosten Archiefvernietiging uitbesteed €14.000,00
Kosten verkoop €265.088,44
Kosten inzameldienst €847.653,84
Kosten havendienst €118.569,04
P526 Inz. Papier & Karton bedrijfsm. €224.313,72
Glasinzameling algemeen €640.458,20
P531 Inz Glas Commercieel €87.790,88
Portaal auto + AC €158.159,00
Klein Gevaarlijk Afval €90.207,84
bedrijfsafvalinzameling commercieel €474.413,81

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Afval

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Afval