Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €78.169.465,43
Woningmarkt beleid €123.500,00
Woonruimte Verdeling Beleid €1.284.903,72
Doelgroepenbel. Alg €899.284,00
Begr.Doelgr.bel Won -€289.295,00
Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepe €356.036,53
Woonfonds €75.000,00
Stimulering Woningproductie €2.535.000,00
Vergunningen €7.634.051,35
HKPL Vergunningen F822 €89.763,00
Handhaving €5.645.743,91
KW Stedelijk €5.465.295,00
Beheerskosten €2.987.101,44
Gebiedsmanagement €2.000,00
SO UV Act. €4.304.984,91
ISV ALG - Org/Progr. €11.244.401,00
Merwedekanaalzone Investeringskosten €4.000.000,00
USP Rijnsweerd Investeringsimpuls RSU €450.000,00
DSM Algemeen €1.050.000,00
Strategie (BCS) €649.362,00
Afrek.P38 LR/POS/MCV €205.000,00
Vastgoedbeheer algem €157.280,29
Toer. Gem.breed UVO €3.424,08
HKPL Vastgoedbeheer F480 €6.021,00
Portefeuille Algemeen UVO 2.0 €10.203.781,87
Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0 €525.639,60
Portefeuille Cultuur UVO 2.0 €6.200.712,92
Portefeuille Erfgoed UVO 2.0 €5.679.785,01
Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0 -€2.895.123,74
Portefeuille MFA's UVO 2.0 -€923.376,63
Portefeuille Welzijn UVO 2.0 -€415.729,51
Portefeuille Zorg UVO 2.0 €1.426.530,68
Portefeuille Overige UVO 2.0 -€885.599,75
PM VGB Algemeen -€453.100,00
Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB €1.081.519,52
Portef. Cultuur VGB €1.821.808,78
Portef. Erfgoed VGB €1.161.556,20
Portef. Gem Huisvesting VGB €2.038.028,41
Portef. MFA's VGB €2.546.611,56
Portef. Welzijn VGB €418.598,16
Portef. Zorg VGB €730.634,21
Portef. Overige VGB €1.028.330,91

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Woningmarkt beleid

Woonruimte Verdeling Beleid

Doelgroepenbel. Alg

Begr.Doelgr.bel Won

Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepe

Woonfonds

Stimulering Woningproductie

Vergunningen

HKPL Vergunningen F822

Handhaving

KW Stedelijk

Beheerskosten

Gebiedsmanagement

SO UV Act.

ISV ALG - Org/Progr.

Merwedekanaalzone Investeringskosten

USP Rijnsweerd Investeringsimpuls RSU

DSM Algemeen

Strategie (BCS)

Afrek.P38 LR/POS/MCV

Vastgoedbeheer algem

Toer. Gem.breed UVO

HKPL Vastgoedbeheer F480

Portefeuille Algemeen UVO 2.0

Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Portefeuille Cultuur UVO 2.0

Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0

Portefeuille MFA's UVO 2.0

Portefeuille Welzijn UVO 2.0

Portefeuille Zorg UVO 2.0

Portefeuille Overige UVO 2.0

PM VGB Algemeen

Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB

Portef. Cultuur VGB

Portef. Erfgoed VGB

Portef. Gem Huisvesting VGB

Portef. MFA's VGB

Portef. Welzijn VGB

Portef. Zorg VGB

Portef. Overige VGB

Totaal

€78.169.465,43