Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €74.574.707,79
BCS Programma Organisatievernieuwing €0,02
Algemeen KPL. Producten €112.328,00
BCS Concernmanagement IPM €819.503,23
Reserveringen en ontvangen bedragen -€111.834,00
Programma's €1.158.555,60
Datagedreven sturing €2.000.000,00
Informatiebeveiliging en Privacy €781.535,00
Architectuur €227.251,00
Procesmanagement/CV €135.000,00
CIPM algemeen €421.416,00
BCS Concernmanagement Financien en Contr €2.675.414,66
BCS F&C Audit €54.268,90
BCS F&C Project Inkoop €459.321,00
Implementatie P&C Module €115.322,00
BCS Concernmanagement HRM €1.078.328,52
BCS CHRM Projecten €500.000,00
BCS CHRM Organisatievernieuwing €172.285,00
BCS-EIZ-materieel €0,00
BCS Strategie Kansen voor West €54.000,00
BCS CMIS €1.190.589,49
Expat Desk €84.569,00
BCS Bestuurs- en Concernondersteuning €2.786.663,63
BCS Staf €0,00
BCS Staf Officemanagement €0,00
BCS Staf Voormalig personeel €179.000,00
BCS Algemeen €0,00
BCS Rietveldmuseum €0,00
BCS Opdrachtgeverschap DO €0,00
BCS Overhead Algemene Ondersteuning €1.434.108,91
BCS Concernposten €730.360,85
Toerekening Gemeentebreed IB €10.675.576,00
IB IV Generiek product -€196.429,71
IB IV Kern- en basisreg. €863.305,00
IB IV Interne trans.dienstv. €1.276.374,00
IB IV Pers. productiviteit €822.310,00
IB IV Postlogistiek en DMS €857.088,00
IB IV Externe inform.dienstv. €125.050,00
IB IV Externe trans.dienstv. €458.528,00
IB IV Samenwerken €468.000,00
IBAUTO Datacentre II €90.000,00
IBAUTO Generike Beheermiddelen €1.757.000,00
IB AUTO Ext. Dienstverlening €770.578,00
IB ABU Accessoires €25.000,00
IB AUTO VDI Desktop €768.958,00
IB AUTO Telefonie €1.826.639,00
IB AUTO Connectivity €2.004.541,00
IB AUTO Hosting €6.204.401,85
IB AUTO Printen en kopiëren €184.574,00
IB ABU Cameratoezicht -€165.000,00
IB ABU Generiek product €406.969,84
IB FD Generiek product €104.670,88
IB FD Betalen en Ontvangen €20.065,00
IB FD Aansprakelijkheidsverzek. €215.000,00
IB FD Verhaalsschades €25.000,00
IB FD Overige Risicobeheer €25.000,00
IB FIN Externe Dienstverlening €199.000,00
IB FD Brandverzekering -€1.500.000,00
IB HRM Generiek product -€194.914,75
Pensioen Raadsorganen €76.107,00
IB HRM Frontoffice/Backoffice €105.000,00
IB HRM Adm onderst ARBO prc €535.000,00
IB HRM WAO/WIA uitkeringen €1.919.174,00
IB HRM Ondernemingsraad Centraal €10.000,00
IB JZ Generiek -€68.671,00
IB Juridische Zaken €388.465,83
IB FAC Generiek product -€10.484,16
IB F&H Huisvesting Stadskantoor €11.342.718,74
IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor €2.070.614,00
IB F&H Correctief onderhoud Stadskantoor €309.200,00
IB F&H Energie Stadskantoor €645.460,00
IB F&H Inventaris Stadskantoor €65.000,00
IB F&H Planten Stadskantoor €74.000,00
IB F&H Consumptieve diensten SK €1.067.116,17
IB F&H Veiligheid en beveiliging SK €901.828,25
IB F&H Schoonmaak en afval SK €1.126.736,00
IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €427.454,00
IB F&H Printen en kopiëren SK €277.500,00
IB F&H Expeditie en logistiek SK €26.500,00
IB F&H Overige dienstverlening SK €839.777,00
IB F&H Huisvesting decentraal €3.412.996,00
IB F&H Planmatig onderhoud MKL €153.341,00
IB F&H Correctief onderhoud MKL €140.406,00
IB F&H Energie decentrale huisvesting €385.000,00
IB F&H Inventaris MKL €30.500,00
IB F&H Planten MKL €15.000,00
IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €149.500,00
IB F&H Veiligheid en beveiliging €245.000,00
IB F&H Schoonmaak en afval €355.000,00
IB F&H Printen en kopiëren €29.500,00
IB F&H Informatiemanagement en Innovatie €225.300,00
IB F&H Wagenpark €240.642,00
IB F&H IGJ/RVB €864.722,00
IB F&H BGHU €280.085,00
IB F&H GGDrU €164.782,00
IB F&H UWV €133.852,00
IB F&H Arkin €149.758,00
IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €2.400,00
IB F&H Diverse huurders Stadhuis -€146.755,00
IB MCN Generiek product €0,32
IB MCN Marketing €214.043,00
IB MCN Content & Crisis €97.549,00
IB MCN Professionalisering €4.989,00
Corporate & Overig €76.527,00
IB COIN Generiek product -€23.286,00
IB COIN Strategische inkoop €40.000,00
Bedrijfsvoering COIN €126.122,47
IB PMB Parkeerproduct -€222.266,05
IB Onderzoek Basis €126.233,30

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

BCS Programma Organisatievernieuwing

Algemeen KPL. Producten

BCS Concernmanagement IPM

Reserveringen en ontvangen bedragen

Programma's

Datagedreven sturing

Informatiebeveiliging en Privacy

Architectuur

Procesmanagement/CV

CIPM algemeen

BCS Concernmanagement Financien en Contr

BCS F&C Audit

BCS F&C Project Inkoop

Implementatie P&C Module

BCS Concernmanagement HRM

BCS CHRM Projecten

BCS CHRM Organisatievernieuwing

BCS-EIZ-materieel

BCS Strategie Kansen voor West

BCS CMIS

Expat Desk

BCS Bestuurs- en Concernondersteuning

BCS Staf

BCS Staf Officemanagement

BCS Staf Voormalig personeel

BCS Algemeen

BCS Rietveldmuseum

BCS Opdrachtgeverschap DO

BCS Overhead Algemene Ondersteuning

BCS Concernposten

Toerekening Gemeentebreed IB

IB IV Generiek product

IB IV Kern- en basisreg.

IB IV Interne trans.dienstv.

IB IV Pers. productiviteit

IB IV Postlogistiek en DMS

IB IV Externe inform.dienstv.

IB IV Externe trans.dienstv.

IB IV Samenwerken

IBAUTO Datacentre II

IBAUTO Generike Beheermiddelen

IB AUTO Ext. Dienstverlening

IB ABU Accessoires

IB AUTO VDI Desktop

IB AUTO Telefonie

IB AUTO Connectivity

IB AUTO Hosting

IB AUTO Printen en kopiëren

IB ABU Cameratoezicht

IB ABU Generiek product

IB FD Generiek product

IB FD Betalen en Ontvangen

IB FD Aansprakelijkheidsverzek.

IB FD Verhaalsschades

IB FD Overige Risicobeheer

IB FIN Externe Dienstverlening

IB FD Brandverzekering

IB HRM Generiek product

Pensioen Raadsorganen

IB HRM Frontoffice/Backoffice

IB HRM Adm onderst ARBO prc

IB HRM WAO/WIA uitkeringen

IB HRM Ondernemingsraad Centraal

IB JZ Generiek

IB Juridische Zaken

IB FAC Generiek product

IB F&H Huisvesting Stadskantoor

IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor

IB F&H Correctief onderhoud Stadskantoor

IB F&H Energie Stadskantoor

IB F&H Inventaris Stadskantoor

IB F&H Planten Stadskantoor

IB F&H Consumptieve diensten SK

IB F&H Veiligheid en beveiliging SK

IB F&H Schoonmaak en afval SK

IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK

IB F&H Printen en kopiëren SK

IB F&H Expeditie en logistiek SK

IB F&H Overige dienstverlening SK

IB F&H Huisvesting decentraal

IB F&H Planmatig onderhoud MKL

IB F&H Correctief onderhoud MKL

IB F&H Energie decentrale huisvesting

IB F&H Inventaris MKL

IB F&H Planten MKL

IB F&H Voorzien in consumptieve diensten

IB F&H Veiligheid en beveiliging

IB F&H Schoonmaak en afval

IB F&H Printen en kopiëren

IB F&H Informatiemanagement en Innovatie

IB F&H Wagenpark

IB F&H IGJ/RVB

IB F&H BGHU

IB F&H GGDrU

IB F&H UWV

IB F&H Arkin

IB F&H SK opbrengsten kleine huurders

IB F&H Diverse huurders Stadhuis

IB MCN Generiek product

IB MCN Marketing

IB MCN Content & Crisis

IB MCN Professionalisering

Corporate & Overig

IB COIN Generiek product

IB COIN Strategische inkoop

Bedrijfsvoering COIN

IB PMB Parkeerproduct

IB Onderzoek Basis

Totaal

€74.574.707,79