Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €78.169.465,43
Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0 -€2.895.123,74
Portefeuille MFA's UVO 2.0 -€923.376,63
Portefeuille Overige UVO 2.0 -€885.599,75
PM VGB Algemeen -€453.100,00
Portefeuille Welzijn UVO 2.0 -€415.729,51
Begr.Doelgr.bel Won -€289.295,00
Gebiedsmanagement €2.000,00
Toer. Gem.breed UVO €3.424,08
HKPL Vastgoedbeheer F480 €6.021,00
Woonfonds €75.000,00
HKPL Vergunningen F822 €89.763,00
Woningmarkt beleid €123.500,00
Vastgoedbeheer algem €157.280,29
Afrek.P38 LR/POS/MCV €205.000,00
Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepe €356.036,53
Portef. Welzijn VGB €418.598,16
USP Rijnsweerd Investeringsimpuls RSU €450.000,00
Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0 €525.639,60
Strategie (BCS) €649.362,00
Portef. Zorg VGB €730.634,21
Doelgroepenbel. Alg €899.284,00
Portef. Overige VGB €1.028.330,91
DSM Algemeen €1.050.000,00
Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB €1.081.519,52
Portef. Erfgoed VGB €1.161.556,20
Woonruimte Verdeling Beleid €1.284.903,72
Portefeuille Zorg UVO 2.0 €1.426.530,68
Portef. Cultuur VGB €1.821.808,78
Portef. Gem Huisvesting VGB €2.038.028,41
Stimulering Woningproductie €2.535.000,00
Portef. MFA's VGB €2.546.611,56
Beheerskosten €2.987.101,44
Merwedekanaalzone Investeringskosten €4.000.000,00
SO UV Act. €4.304.984,91
KW Stedelijk €5.465.295,00
Handhaving €5.645.743,91
Portefeuille Erfgoed UVO 2.0 €5.679.785,01
Portefeuille Cultuur UVO 2.0 €6.200.712,92
Vergunningen €7.634.051,35
Portefeuille Algemeen UVO 2.0 €10.203.781,87
ISV ALG - Org/Progr. €11.244.401,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0

Portefeuille MFA's UVO 2.0

Portefeuille Overige UVO 2.0

PM VGB Algemeen

Portefeuille Welzijn UVO 2.0

Begr.Doelgr.bel Won

Gebiedsmanagement

Toer. Gem.breed UVO

HKPL Vastgoedbeheer F480

Woonfonds

HKPL Vergunningen F822

Woningmarkt beleid

Vastgoedbeheer algem

Afrek.P38 LR/POS/MCV

Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepe

Portef. Welzijn VGB

USP Rijnsweerd Investeringsimpuls RSU

Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Strategie (BCS)

Portef. Zorg VGB

Doelgroepenbel. Alg

Portef. Overige VGB

DSM Algemeen

Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB

Portef. Erfgoed VGB

Woonruimte Verdeling Beleid

Portefeuille Zorg UVO 2.0

Portef. Cultuur VGB

Portef. Gem Huisvesting VGB

Stimulering Woningproductie

Portef. MFA's VGB

Beheerskosten

Merwedekanaalzone Investeringskosten

SO UV Act.

KW Stedelijk

Handhaving

Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Portefeuille Cultuur UVO 2.0

Vergunningen

Portefeuille Algemeen UVO 2.0

ISV ALG - Org/Progr.

Totaal

€78.169.465,43