Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Arbeidsmiddelen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,25
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€0,25

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Arbeidsmiddelen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Arbeidsmiddelen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€0,25

Totaal

-€0,25