Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020542

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €602.908,97
Kostenverdeling lonen €580.324,35
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €0,30
Doorbelasting naar product €22.584,32

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020542

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020542

Kostenverdeling lonen

€580.324,35

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€0,30

Doorbelasting naar product

€22.584,32

Totaal

€602.908,97