Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020541

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €893.992,38
Kostenverdeling lonen €876.626,40
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €0,30
Doorbel Management & Staf €1.002,36
Doorbelasting naar product €16.363,32

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020541

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel kpl 5020541

Kostenverdeling lonen

€876.626,40

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€0,30

Doorbel Management & Staf

€1.002,36

Doorbelasting naar product

€16.363,32

Totaal

€893.992,38