Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €72.300,00
Onderhoud groenvoorzieningen €1.300,00
Verrekening uren handmatig €71.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 6

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 6

Onderhoud groenvoorzieningen

€1.300,00

Verrekening uren handmatig

€71.000,00

Totaal

€72.300,00