Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 2

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €83.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €35.000,00
Verrekening uren handmatig €48.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 2

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 2

Onderhoud groenvoorzieningen

€35.000,00

Verrekening uren handmatig

€48.000,00

Totaal

€83.000,00