Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €10.131,71
Kostenverdeling lonen €358.852,89
Doorbelasting naar product -€348.721,18

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Kostenverdeling lonen

€358.852,89

Doorbelasting naar product

-€348.721,18

Totaal

€10.131,71