Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Communicatie en expositie Griftpark

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.000,00
Overige communicatiekosten €5.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Communicatie en expositie Griftpark

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Communicatie en expositie Griftpark

Overige communicatiekosten

€5.000,00

Totaal

€5.000,00