Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 4

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €87.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €42.000,00
Verrekening uren handmatig €45.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 4

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 4

Onderhoud groenvoorzieningen

€42.000,00

Verrekening uren handmatig

€45.000,00

Totaal

€87.000,00