Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 4

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €344.800,00
Onderhoud groenvoorzieningen €167.800,00
Verrekening uren handmatig €177.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 4

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 4

Onderhoud groenvoorzieningen

€167.800,00

Verrekening uren handmatig

€177.000,00

Totaal

€344.800,00