Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 4

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €163.200,00
Onderhoud groenvoorzieningen €79.200,00
Verrekening uren handmatig €84.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 4

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 4

Onderhoud groenvoorzieningen

€79.200,00

Verrekening uren handmatig

€84.000,00

Totaal

€163.200,00