Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.773,00
Kostenverdeling lonen €246.358,00
Doorbelasting naar product -€239.585,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Kostenverdeling lonen

€246.358,00

Doorbelasting naar product

-€239.585,00

Totaal

€6.773,00