Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 5

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €115.500,00
Onderhoud groenvoorzieningen €56.500,00
Verrekening uren handmatig €59.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 5

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 5

Onderhoud groenvoorzieningen

€56.500,00

Verrekening uren handmatig

€59.000,00

Totaal

€115.500,00