Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €7.619,59
Kostenverdeling lonen €277.152,74
Doorbelasting naar product -€269.533,15

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Kostenverdeling lonen

€277.152,74

Doorbelasting naar product

-€269.533,15

Totaal

€7.619,59