Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 7

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €111.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €66.000,00
Verrekening uren handmatig €45.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 7

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 7

Onderhoud groenvoorzieningen

€66.000,00

Verrekening uren handmatig

€45.000,00

Totaal

€111.000,00