Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 8

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €488.700,00
Onderhoud groenvoorzieningen €291.700,00
Verrekening uren handmatig €197.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 8

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 8

Onderhoud groenvoorzieningen

€291.700,00

Verrekening uren handmatig

€197.000,00

Totaal

€488.700,00