Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 8

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €123.200,00
Onderhoud groenvoorzieningen €73.200,00
Verrekening uren handmatig €50.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 8

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 8

Onderhoud groenvoorzieningen

€73.200,00

Verrekening uren handmatig

€50.000,00

Totaal

€123.200,00