Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.103,79
Kostenverdeling lonen €192.364,96
Doorbelasting naar product -€186.261,17

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Kostenverdeling lonen

€192.364,96

Doorbelasting naar product

-€186.261,17

Totaal

€6.103,79