Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen Z/ZW

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,38
Ingeleend personeel (stelpost) -€0,38

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen Z/ZW

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen Z/ZW

Ingeleend personeel (stelpost)

-€0,38

Totaal

-€0,38