Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €114.700,00
Onderhoud groenvoorzieningen €69.700,00
Verrekening uren handmatig €45.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10

Onderhoud groenvoorzieningen

€69.700,00

Verrekening uren handmatig

€45.000,00

Totaal

€114.700,00