Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 10

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €440.600,00
Onderhoud groenvoorzieningen €266.600,00
Verrekening uren handmatig €174.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 10

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 10

Onderhoud groenvoorzieningen

€266.600,00

Verrekening uren handmatig

€174.000,00

Totaal

€440.600,00