Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €249.319,78
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €249.319,95
Overige diensten €0,23
Verrekening uren handmatig -€0,40

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€249.319,95

Overige diensten

€0,23

Verrekening uren handmatig

-€0,40

Totaal

€249.319,78