Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Fonteinen & drinkfonteinen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €49.999,54
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€0,46
Electra €50.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Fonteinen & drinkfonteinen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Fonteinen & drinkfonteinen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€0,46

Electra

€50.000,00

Totaal

€49.999,54