Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Onderzoek en innovatie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €15.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €15.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Onderzoek en innovatie

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Onderzoek en innovatie

Onderzoeks- en advieskosten

€15.000,00

Totaal

€15.000,00