Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel. Kpl 5020561

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €819.678,33
Kostenverdeling lonen €712.362,48
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€0,56
Doorbelasting naar product €107.316,41

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel. Kpl 5020561

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doorbel. Kpl 5020561

Kostenverdeling lonen

€712.362,48

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€0,56

Doorbelasting naar product

€107.316,41

Totaal

€819.678,33