Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 1

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €55.300,00
Onderhoud groenvoorzieningen €1.300,00
Verrekening uren handmatig €54.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 1

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 1

Onderhoud groenvoorzieningen

€1.300,00

Verrekening uren handmatig

€54.000,00

Totaal

€55.300,00