Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.707,25
Kostenverdeling lonen €283.054,08
Doorbelasting naar product -€277.346,83

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Kostenverdeling lonen

€283.054,08

Doorbelasting naar product

-€277.346,83

Totaal

€5.707,25