Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €139.700,00
Onderhoud groenvoorzieningen €1.700,00
Verrekening uren handmatig €138.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 6

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 6

Onderhoud groenvoorzieningen

€1.700,00

Verrekening uren handmatig

€138.000,00

Totaal

€139.700,00