Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €90.300,00
Onderhoud groenvoorzieningen €1.300,00
Verrekening uren handmatig €89.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 6

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 6

Onderhoud groenvoorzieningen

€1.300,00

Verrekening uren handmatig

€89.000,00

Totaal

€90.300,00