Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.565,72
Kostenverdeling lonen €226.443,20
Doorbelasting naar product -€221.877,48

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Kostenverdeling lonen

€226.443,20

Doorbelasting naar product

-€221.877,48

Totaal

€4.565,72