Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen W/BS

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €0,20
Ingeleend personeel (stelpost) €0,20

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen W/BS

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen W/BS

Ingeleend personeel (stelpost)

€0,20

Totaal

€0,20