Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 2

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €137.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €58.000,00
Verrekening uren handmatig €79.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 2

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 2

Onderhoud groenvoorzieningen

€58.000,00

Verrekening uren handmatig

€79.000,00

Totaal

€137.000,00