Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €8.358,58
Kostenverdeling lonen €296.053,60
Doorbelasting naar product -€287.695,02

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Kostenverdeling lonen

€296.053,60

Doorbelasting naar product

-€287.695,02

Totaal

€8.358,58