Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 3

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €130.800,00
Onderhoud groenvoorzieningen €55.800,00
Verrekening uren handmatig €75.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 3

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 3

Onderhoud groenvoorzieningen

€55.800,00

Verrekening uren handmatig

€75.000,00

Totaal

€130.800,00