Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 3

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €248.500,00
Onderhoud groenvoorzieningen €105.500,00
Verrekening uren handmatig €143.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 3

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 3

Onderhoud groenvoorzieningen

€105.500,00

Verrekening uren handmatig

€143.000,00

Totaal

€248.500,00