Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NW/OV

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,20
Ingeleend personeel (stelpost) -€0,20

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NW/OV

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NW/OV

Ingeleend personeel (stelpost)

-€0,20

Totaal

-€0,20