Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 5

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €444.500,00
Onderhoud groenvoorzieningen €215.500,00
Verrekening uren handmatig €229.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 5

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 5

Onderhoud groenvoorzieningen

€215.500,00

Verrekening uren handmatig

€229.000,00

Totaal

€444.500,00