Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NO/O

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €0,16
Ingeleend personeel (stelpost) €0,16

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NO/O

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement Groen NO/O

Ingeleend personeel (stelpost)

€0,16

Totaal

€0,16