Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 7

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €146.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €87.000,00
Verrekening uren handmatig €59.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 7

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 7

Onderhoud groenvoorzieningen

€87.000,00

Verrekening uren handmatig

€59.000,00

Totaal

€146.000,00