Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.945,79
Kostenverdeling lonen €218.898,15
Doorbelasting naar product -€211.952,36

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Kostenverdeling lonen

€218.898,15

Doorbelasting naar product

-€211.952,36

Totaal

€6.945,79