Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 9

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €54.000,00
Onderhoud weg en waterbouw €32.000,00
Verrekening uren handmatig €22.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 9

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 9

Onderhoud weg en waterbouw

€32.000,00

Verrekening uren handmatig

€22.000,00

Totaal

€54.000,00